VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VAŠEHO DOMU

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
  Vytápěná plocha   Budova   Tepelná ztráta   Měrná spotř.tepla   Spotřeba tepla
  v m2     (kW)   q(GJ/D°)   Q(GJ) Q(MWh)
0,00
0,000
0,00
0,00
Zadejte cenu energií pro přibližný výpočet nákladů na vytápění
Náklady na vytápění domácnosti při využití různých druhů médií (Kč/rok) 0,00

Náklady jsou stanoveny bez stálých plateb a bez cen za dopravu u tuhých paliv
Tento výpočet je orientační a vztahuje se na venkovní teplotu -15°C, počet topných dnů 230, opravný součinitel 0,765, apod.

Legenda:
Špatně izolovaná budova
objekt bez zateplení, cihlové zdivo do 45 cm. Doporučujeme objekt před rekonstrukcí zdroje vytápění dodatečně zateplit!
Průměrně izolovaná budova
dodatečně zateplené starší stavby
Dobře izolovaná budova - např. novostavby

 

IVO ORAVA - DECORAPLAST, 756 51 Zašová 767, tel./fax: +420 605 476 462, e-mail: decoraplast@decoraplast.cz